Sara Gunnerud | Wegard Harsvik

Det mest høyrevridde Stortinget noensinne, og den mest høyreorienterte regjeringen siden krigen, har gått i gang med å endre Norge. Forskjellene vokser. Fagbevegelsen og arbeidsmiljøloven skal svekkes. Vår felles velferd og offentlige tilbud kommersialiseres.

Språket er et viktig verktøy for høyrepartiene i dette prosjektet. «Vi legger ikke om politikken, vi legger om retorikken», konstaterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet.

Hvordan skal sentrum-venstresiden forholde seg til dette? Lar mediene seg bruke til å fremme en politisk agenda når de benytter høyresidens begreper? Gjennom konkrete eksempler viser forfatterne hvordan valg av ord og bilder påvirker den politiske dagsordenen, og styrer hva vi ser og ikke ser i samfunnsdebatten.

Det pågår en strid, der ord er våpen. Striden handler om hvem som får sette agendaen, definere samfunnsproblemene og hva politikerne kan gjøre med dem. Den som får bestemme hva den offentlige debatten skal handle om, og på hvilke vilkår, har et stort overtak. Ord er makt i politikken.