Wegard Harsvik (f. 1967) leder for samfunnskontakt og strategi i LO.

Han har lang politisk erfaring, blant annet som statssekretær, politisk rådgiver og stortingsrepresentant (Ap). Harsvik har cand.mag. i sosialøkonomi, sosiologi og historie fra UiO, og har skrevet flere bøker, blant annet Blåkopi (2013) og Ord er makt, med Sara Gunnerud, (2015).