Sara Gunnerud (f. 1976) er språkkonsulent utdannet ved Stockholms universitet.

Hun har skolert svenske sosialdemokrater om språkets betydning i piolitikken, og ga i 2014 ut boka Ordets makt i politiken (Katalys). Gunnerud er aktiv i det sosialdemokratiske partiet og tidligere politisk sekretær for S-kvinnor.