Samme trekk som førte til valget av Trump, kan gi EUs oppløsning i løpet av få år, skriver Chr. Anton Smedshaug.

President Trump og det han representerer møter allmenn fordømming og hans framferd avler frustrasjon, skriver Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse og forfatter av boka av bøkene «Europa etter EU» og «Gjeld – hvordan Vesten lurte seg selv». 

– Det interessante er likevel de kreftene som synes å ha brakt Trump inn i verdens viktigste embete, på tross av personlige svakheter og en krevende form som leder av verdens eneste supermakt og hvilke konsekvenser disse kan få. De trekkene er i stor grad de samme som ledet fram til Brexit og kan gi EUs oppløsning i løpet av få år, skriver Smedshaug.

Les hele kronikken på ABC Nyheter

Europa i omstilling

Smedshaug tror flere land i Sør-Europa vil måtte forlate euroen. 

Europa står i omstilling etter åtte års økonomisk krise, tynget av privat og offentlig gjeld. Det hemmer veksten og gir lite håp om en snuoperasjon, mener kilder E24 har snakket med. 

– Ubehaget her er at man ikke lot Hellas gå ut og lagde en utmeldingsordning, men holder på den gamle løsningen helt til det smeller, sier Smedshaug, som tror euroen går i oppløsning, først ved at de søreuropeiske landene går ut.

– De skulle aldri vært inne heller, sier Smedshaug. 

Les hele saken på E24.no