Ulikhetens pris blir film!

Cover - Ulikhetens pris

Nå blir det laget film av Richard Wilkinson og Kate Picketts bok Ulikhetens pris (The Spirit Level).