Osloskolen hindrar læring

 – Styringssystemet i Osloskolen fremjar ikkje læring. Tvert om: Styringssystemet i Osloskolen står i vegen for læring, skriv Simon Malkenes i VG.