Bjarne Jensen (til venstre) og Alf-Inge Jansen

Bjarne Jensen (til venstre) og Alf-Inge Jansen

Hvem skal ha makt i Norge? Det var full sal da Res Publica inviterte til boklansering og politikerdebatt på Litteraturhuset i Oslo, 11. april. 

Er vi på vei fra folkestyre til elitestyre?

Bjarne Jensen, professor i forvaltingsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark og Alf-Inge Jansen, professor emeritus ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, er redaktører for boka ”Folkestyre eller elitestyre?”.

Her gir til sammen tretten bidragsytere – forskere og personer med ulike roller i kommunesektoren ­– en grunnleggende forståelse for hvilken betydning kommunene har for det norske samfunnet.

De belyser forhold som maktfordeling, demokrati, regional utvikling, kvalitet i velferdstjenestene, sentralisering versus desentralisering og spredning av kompetanse.

En samfunnsomveltning

Solberg-regjeringen lanserte i 2013 sin kommunereform for å danne ”større og mer robuste kommuner”. Regjeringen åpnet samtidig for å oppheve Stortingets vedtak om at frivillighet skulle ligge til grunn ved kommunesammenslåinger, og satte utredningen av reformen ut til et såkalt ekspertutvalg, Vabo-utvalget.

Utvalget foreslo å redusere antall kommuner fra 428 til rundt hundre.

– Da snakker vi ikke lenger om en kommunereform, men om en grunnleggende endring av vårt folkestyre og en samfunnsomveltning, mener Jansen og Jensen.

De to redaktørene mener mye av argumentasjonen rundt kommunereformen ikke er basert på forskning. Det er heller ingen dokumentasjon på at det å legge ned små kommuner vil føre til sterkere vekst i distriktene.

– Det er heller motsatt, ifølge Jensen, som også presiserte at forskning entydig viser at innbyggerne i små kommuner er de som er mest fornøyde med de kommunale tjenestene.

– Det er et stort paradoks at man skal lage større kommuner for å få bedre tjenester, når innbyggerne i de små kommunene er de som er mest tilfreds.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mente også mangelfullt faktagrunnlag taler imot regjeringens kommunereform og at regjeringen spiller et høyt spill når de presser fram prosesser som i utgangspunktet skulle være frivillige.

Stinn brakke på Litteraturhuset i Oslo.

Stinn brakke på Litteraturhuset i Oslo.

Ulike spilleregler

Ordfører Nina Sandberg (Ap) fra Nesodden minnet om at frivillighetslinja fortsett gjelder, men at regjeringen har skapt ulike spilleregler som bidrar til usikkerhet og forvirring i kommunesektoren.

– Det foreslåtte inntektssystemet vil få små kommuner til å slå seg sammen, noe de ellers ikke ville ha gjort, sa Sandberg.

Eva Nordlund ledet politikerdebatten mellom Martin Kolberg (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Michael Tetzschner (H).

Tetzschner mente det er feil å redusere kommunereformen til en debatt om tall og inntektssystemet, og at motstanderne av kommunereformen maler fram skremmebilder.

Det var ikke Martin Kolberg (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp) enige i. Som et eksempel på hvorfor store kommuner ikke nødvendigvis er det beste alternativet, trakk Kolberg trakk fram Oslo.

– I Oslo har man ikke klart å styre kommunen enhetlig, men deler den opp i femten bydeler. Hvorfor må man det når man mener at store kommuner er så effektive og så veldig gode?

Per Olaf Lundteigen frykter færre kommunerepresentanter vil svekke makten til innbyggerne, og roste debatten som boka reiser.

Martin Kolberg (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Michael Tetzschner (H).

Martin Kolberg (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Michael Tetzschner (H).

Angriper folkestyret

På lanseringen deltok også ordfører Sigrun Prestbakmo (Sp) fra Salangen, Harald Baldersheim, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og Ole Gustav Narud, leder i Lokalsamfunnsforeningen og ordfører i Åmot kommune.

Sistnevnte fremhevet det lokale folkestyret som en av de viktigste grunnsteinene i styringsordningene i dette landet.

– Det er dette lokale folkestyret som nå blir angrepet, sa Narud.

Ifølge Jansen og Jensen handler det om hvilke verdier og interesser som skal vinne fram i det norske samfunnet.

– Vi har fått et veldig godt samfunn i Norge. Jeg tror at dersom vi gjennomfører denne kommunereformen så er vi med å skjære over greina vi sitter på, sa Jensen.

Les mer om boka og lanseringen her:

Bokanmeldelse i Østlandets blad

Bokomtale på Radio Folgefonn

Intervju med Bjarne Jensen i Nationen

Intervju med Bjarne Jensen i Klassekampen

Kommentar av Kjell-Erik Kallset i Klassekampen

Sak fra boklanseringen på Senterpartiets hjemmeside

Kronikk av Per Gunnar Stensvaag i Drammens tidende

«Martin Kolberg sier nei til tvang» i Kommunal rapport

Se sak fra lanseringen med videoinnslag på Kommunal rapports hjemmeside