Project Description

Cover - Troen på markedet

Troen på markedet

Håvard Friis Nilsen og Christian Anton Smedshaug (red.)

ISBN: 9788282260039

Innbinding: Heftet 

Økonomen Milton Friedman og politikeren Ronad Reagan i et hjertelig håndtrykk. Øyeblikket fanger en politisk epoke: Omkring 1980 skjedde et ideologisk omslag i hele den vestlige verden. Nye regjeringer i USA og Storbritannia innvarslet et politisk klimaskifte, og rådgivere fra liberalistiske tenketanker satte en ny agenda. Markedet skulle styre seg selv, uten politisk inngripen. Som konsekvens av dette klimaskiftet ble finansmarkeder deregulert over hele verden, og tretti år etter er verden gått inn i den verste finanskrisen siden mellomkrigstiden. Hvor kom ideene fra? Hvordan oppstod de? Hvem var de sentrale skikkelsene? Hva var det politiske målet?

Her blir de sentrale ideologer for den nye liberalismen i etterkrigstiden presentert og kritisert: Milton Friedman, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Trygve Hoff, Ayn Rand og John Rawls. Samtidig blir de sammenlignet med liberalister fra en klassisk tradisjon: Adam Smith og David Ricardo. Dette er fortellingen om en gruppe mennesker som har hatt avgjørende innflytelse på vår tids politiske tenkning. 

Boken inneholder bidrag fra Mikkel Astrup, Lars Mjøset, Håvard Friis Nilsen, Rune Skarstein, Christian Anton Smedshaug, Dag Østerberg og Camilla Bakken Øvald.

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.