Håvard Friis Nilsen (f. 1969) er en norsk historiker, samfunnsviter, forfatter og redaktør.