Project Description

Dag O. Hessen

Sannhet til salgs

ISBN 9788282260701

Pris 299

I salg 23.02.2018

De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte. Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. 

Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet: Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte. 

Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. Konsekvensene kan bli store dersom de forvitrer. Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv.

Dag Olav Hessen (f. 1956) er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han er en markant stemmei debatter om evolusjon, klima, økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket.
Hessen har skrevet en rekke bøker for allmennmarkedet og er en prisbelønnet kunnskapsformidler.

«Hessen skal ha honnør for å sette viktige forskningsetiske spørsmål på dagsordenen.» Vidar Enebakk, De nasjonale forskningsetiske komiteene

«det er viktige ting Hessen skriver om.» Kjetil Vikene, Forskerforum

«Dag O. Hessen har ropt eit varsku som ikkje er nytt, men som likevel fortener å bli lytta til.» Terninskast fem. Tom Hetland, Stavanger Aftenblad