Sannhet til salgs 2018-02-02T15:48:35+00:00

Project Description

Dag O. Hessen

Sannhet til salgs

ISBN: 9788282260701

Pris 299

I salg 23.02.2018

De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte. Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. 

Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet: Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte. 

Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige dannelsesidealer. Konsekvensene kan bli store dersom de forvitrer. Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet selv.

Dag Olav Hessen (f. 1956) er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han er en markant stemmei debatter om evolusjon, klima, økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket.
Hessen har skrevet en rekke bøker for allmennmarkedet og er en prisbelønnet kunnskapsformidler.