Dag O. Hessen er aktuell med boken Verden på vippepunktet – en kraftfull appell for klima og artsmangfold. 

Dag Olav Hessen (f. 1956) er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han er en markant stemme i debatter om evolusjon, klima, økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket. Hessen har skrevet en rekke bøker for allmennmarkedet og er en prisbelønnet kunnskapsformidler.