Project Description

Landshøvding og samlingsmann

av Nils Henning Hontvedt 

ISBN 978-82-8226-052-7 

OLE OLSEN LIAN er en av de mest ruvende lederne Landsorganisasjonen i Norge (LO) har hatt. Lian ble leder av LO i 1906, og gjenvalgt på alle kongresser til han  uventet døde i 1925. Han kjempet for faglige rettigheter, lønn og normalarbeidsdag gjennom krevende forhandlinger og bitre arbeidskonflikter.

Mest krevende var nok de interne stridighetene i arbeiderbevegelsen. Lian måtte forholde seg til en sterk faglig opposisjon fra 1911 og opprivende partisplittelser tidlig på 1920-tallet. Hans bærende idé gjennom hele striden var å holde fagorganisasjonen samlet.

Denne boka ser nærmere på Lians lederrolle i denne perioden. Vi kommer tett på en LO-leder som er offensiv i møtet med opposisjonen, men samtidig overraskende imøtekommende overfor kritikerne der han finner det faglig forsvarlig. Forfatteren bruker nye kilder for å gi et så nært og utfyllende bilde som mulig. Lian etterlot seg en samlet fagorganisasjon og etablerte trepartssamarbeidet ved Rikskonferansen i 1925, en ordning som har preget norsk samfunnsliv og i dag er en viktig del av «den norske modellen».

Nils Henning Hontvedt (f. 1952) er tidligere lektor med hovedfag historie. Han har blant annet vært kommunepolitiker i en årrekke og representerte Arbeiderpartiet som ordfører i Horten fra 1999 til 2011.

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.