Nils Henning Hontvedt (f. 1952) er tidligere lektor med hovedfag historie.

Han har blant annet vært kommunepolitiker i en årrekke og representerte Arbeiderpartiet som ordfører i Horten fra 1999 til 2011.