Project Description

De lange linjer. Arbeiderbevegelsens historie.

av Trond Gram og Ole Martin Rønning 

ISBN 978-82-8226-051-0 


Arbeiderbevegelsens historie er fortellingen om det moderne Norge. Historien viser reisen fra en lagdelt og fattig nasjon til et av verdens mest likestilte samfunn sosialt og økonomisk. Vi kommer tett på utviklingen fra Marcus Thranes arbeiderforeninger til dagens velorganiserte arbeidsliv.

Siden 1800-tallet har den norske arbeiderbevegelsen gått i bresjen for sosiale, politiske og økonomiske reformer som har endret samfunnet. Bevegelsen har hatt frihet, likhet, rettferdighet og solidaritet som sitt mål. Bevegelsen har kjempet for sine idealer og ofte vunnet fram.

Boka er en nyskrevet oversiktsframstilling som tar oss med på en ferd fra arbeiderbevegelsens spede begynnelse og fram til dagens aktuelle politiske kampsaker. Denne lettfattelige innføringen i arbeiderbevegelsens historie kommer med et stort og spennende bildemateriale og viser viktige utviklingstrekk ved hjelp av grafer og tabeller.

Trond Gram
Historiker fra UiO, kommunikasjonsrådgiver i LO. Dette er hans tredje bok.

Ole Martin Rønning
PhD i historie, nestleder Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

 

Bilderedaktør: Sølvi Bennett Moen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. 
Layout og sats: Ingeborg Ousland

 

Kjøp boka i for eksempel nettbutikken tronsmo.no – eller i en bokhandel nær deg.