Ole Martin Rønning (f. 1966) PhD i historie, nestleder i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.