Tore Nyseter (f. 1938) er sosionom og har fulgt velferdsutviklingen på nært hold gjennom sitt mangeårige arbeid i helse- og sosialsektoren og offentlig forvaltning.

Han avsluttet sitt yrkesliv i KS der han bl.a. ledet FOU-avdelingen.