Thorstein Veblen (f. 1857) var en norsk-amerikansk sosiolog og økonom og leder av Efficiency Movement.

Han er mest berømt for sin bok Den uproduktive klasse: en økonomisk studie av institusjoners utvikling fra 1899.