Velferd på avveie

 Tidligere KS-leder og forfatter av boka Velferd på avveie Tore Nyseter mener det trengs mindre detaljstyring og resultatstyring i helsesektoren. 

2017-04-18T15:46:42+02:00