Når økonomiske kriser ruinerer boligmarkedet

 – Da eiendomsmarkedet falt sammen i Kristiania i 1899, tok det 20 år før prisene hentet seg inn igjen, mens da børsen falt i 1917, tok det over 50 år før hovedindeksen nådde samme nivå, skriver Trond Gram i Magma.