Bevisst språkbruk og makt

 – Er det språket som gjør at høyresiden vinner terreng, spør forfatterne av ny bok: «Ord er makt» Sara Gunnerud og Wegard Harsvik.