Mindre tid til lek og læring

Solveig Østrem

Det er lite tillitvekkende om en stortingsmelding bygger på feil tall, skriver Solveig Østrem i en kronikk i Dagsavisen.