Høyt spill av Stalins sendekvinne i Oslo

Alexandra Kollontaj ble født i St. Petersburg i 1972, og døde i Moskva i 1952. Hun oppholdt seg i Norge i to perioder, 1915-17 og 1922-1930, avbrutt av et år i Mexico 1926-27. Alexandra Kollontaj ble født i St. Petersburg i 1972, og døde i Moskva i 1952. Hun oppholdt seg i Norge i to perioder, 1915-17 og 1922-1930, avbrutt av et år i Mexico