Hele fire Res Publica-forattere gjester Stavanger sakprosafestival lørdag 23. november. Få med deg Thomas Hylland Eriksen og Dag Herbjørnsrud, Sanna Sarromaa og Øystein Skjælaaen.

Kl. 11.30
Dag Herbjørnsrud i samtale med Thomas Hylland Eriksen om boka Gå inn i din tid.

STED: KÅKÅ kverulantkatedralen – Samtale.
PRIS: 100 / 50 kr. NB!
Thomas Hylland Eriksen fikk i år Akademikerprisen for sin forskning og kunnskapsformidling. Han er antagelig den mest kjente og brukte norske forsker i verden i dag. Hans viktigste tema er identitet, etnisitet, nasjonalisme, globalisering og klima, men like gjerne «det norske», lykke, overflod og Internett. Hylland Eriksen forsker nå på en verden med akselererende kriser. Han har skrevet romaner og sakprosa for ungdom, han har vært redaktør i Gateavisa og Samtiden. I 2016 fikk han kreft, og har i en tid gjennomgått krevende behandling. Intervjuer er hans tidligere student, idéhistoriker og forfatter Dag Herbjørnsrud, om hvordan vi kan gå inn i vår tid i 2020.

Kl. 14.30
Øystein Skjælaaen i samtale med Amund Børdahl om Meningen med rus.

STED: KÅKÅ kverulantkatedralen – samtale.
PRIS: 100 / 50 kr.
Øystein Skjælaaen har forsket på og arbeidet med rusproblematikk i mange år. Han tok sin doktorgrad i sosiologi på tema fellesskap rundt morgenpilsen, der han selv tilbrakte mange timer på pub sammen med sine informanter. Nå har han skrevet sin første bok, et forsvar for ulike varianter av den rusen som beriker livet til veldig mange, men også et forsvar for den rusen som hjelper folk gjennom dagen. Skadepotensialet er udiskutabelt og godt belyst, men denne boken handler om hva rusen gir, ikke så mye om hva den tar. Intervjuer er filosof, retoriker og kjenner av historiske drikkekulturer, Amund Børdahl.

Kl. 17:30
Sanna Saarroma i samtale med Jan Inge Reilstad om Skilsmisseboken – en overlevelsesguide.

STED: KÅKÅ kverulantkatedralen – samtale.
PRIS: 100 / 50 kr.
TEKST: Sanna Saarroma er sosiolog, politiker og forfatter. I to og et halvt år år har hun skrevet seg ut av kjærlighetssorgen etter et overraskende samlivsbrudd, da hennes eksmann forlot henne «til fordel for sin doktorgradsstipendiat», som hun selv sier det. Det er 20.000 nordmenn som skiller seg årlig, få snakker om sorgen. Skilsmisseboken – en overlevelsesguide er en åpen, hylende morsom, illsint, informativ og forebyggende bok, hvor Saarroma forteller om sin egen tunge og kostnadskrevende skilsmisse. Underveis snakker hun med psykologer, jurister, forfattere og nyskilte om hvordan man kan bli det hun kaller en «skilsmisseoverlever» – som bør «lytte til erfarne skilsmissefolk». Intervjuer er Jan Inge Reilstad, nyseparert festivalsjef.