Sanna Sarromaas Skilsmisseboken er nå i salg. Her kan du lese en smakebit av boken i form av forordet.

FORORD

 

Jeg innrømmer det: Jeg var en fillefeminist, en salongfeminist,

en fasadefeminist. Det eneste jeg egentlig var opptatt av, var at

man for all del ikke skulle ta mannens etternavn − slik at man

i hvert fall så ut som en feminist. Etternavnet holdt jeg fast på,

ellers gjorde jeg som jeg ville – jeg nøt rosinene både i pølsene

og i bollene.

Da jeg sto der som nyskilt, slo den feministiske virkeligheten

inn over meg. Etternavnet hjalp lite når man skulle sette opp

en trampoline, skaffe ved til vinteren, skru sammen en ny seng,

skifte blandebatteri eller fikse en ødelagt vaskemaskin. Når

man plutselig blir alene, er man også alene om alle oppgavene,

også om dem som hørte til mannen før mannen forlot huset.

Og slik som så mange kvinner før meg, hadde jeg gått ned i

stilling for å kunne være hjemme med barna. Jeg hadde sett

dem av gårde til skolen, vært hjemme og hjulpet til med lekser

når de kom hjem. Jeg innførte ikke bare sekstimersdagen, jeg

gikk rett ned til firetimersdagen. Jeg jobbet bare når ungene var

på skolen. Det var veldig meningsfylt og givende, og i løpet av

de tre, fire årene lærte jeg å kjenne mine barn på en måte jeg

ikke kjente dem de årene jeg jobbet både fulltid og overtid.

 

Som feminist hadde jeg advart alle andre kvinner om at deltidsarbeid

gjør kvinnen avhengig av mannen, og så ble dette

også min virkelighet. Jeg var nå alene med 50 prosent arbeid

og 50 prosent lønn. Slik som så mange kvinner i dette landet,

37 prosent av den kvinnelige arbeidsstyrken for å være eksakt,

hadde også jeg jobbet deltid, mens den andre hadde jobbet

overtid. Det er veldig mange kvinner som frivillig setter seg i

en vanskelig posisjon gjennom disse valgene. Og slik som

mange kvinner før og etter meg, hadde også jeg elsket hvert

sekund som hjemmeværende, og gitt blaffen i både de personlige

inntektene og pensjonspoengene. Det angikk liksom ikke

meg. Jeg var jo gift, og skulle fortsette å være gift. Trodde jeg.

Det var dumt av meg.

Siden jeg bare hadde 50 prosent jobb, og ikke hadde mistet

noen jobb – bare mannen, var jeg ikke engang berettiget til

dagpenger. Jeg måtte finne meg en ekstra jobb, noe som heller

ikke var fullt så enkelt der jeg var dømt til å bo på grunn av

skilsmissen. Så der satt jeg, alene og pengeløs, og skrev søknader

om barnebidrag til NAV.

Selv jeg som en uttalt og erklært feminist gikk i alle fallgruvene:

Jeg valgte å jobbe deltid av hensyn til barna, av hensyn

til mannen, som hadde en stigende karriere og en «viktigere

jobb» (det har jo menn alltid!), og av hensyn til familien som

måtte gå rundt. Jeg hadde ikke oversikt over familieøkonomien,

og jeg gikk glipp av dyrbare pensjonspoeng. Slik som hos så

mange kvinner før meg og etter meg: Min familierasjonalitet

var høyere enn jobbrasjonaliteten. Jeg ofret meg og mine ambisjoner,

selv om det aldri føltes som et offer.

 

Da jeg høyst ufrivillig og brutalt ble kastet inn i det, visste

jeg ingenting om hva en skilsmisse innebar. Den beinharde virkeligheten

slo meg ikke bare økonomisk. Av alle de tunge slagene i bruddet var

det økonomiske tross alt det enkleste – kanskje takket være at vi bor i Norge

der det gudskjelov finnes både arbeid og ytelser. Den trygge grunnen forsvant under

føttene mine på alle tenkelige måter. Det emosjonelle var nok

det tøffeste, det som tok lengst tid å reparere. Det er noe jeg

fortsatt ikke helt har forsonet meg med: Mannen som jeg elsket

ville ikke ha meg lenger. Han hadde funnet seg en annen. Jeg

som hadde reist landet rundt og forelest for ungdommer hvordan

det holdt å være bra nok, satt der og følte meg det stikk

motsatte: Virkelig ikke bra nok. Jeg var vraket. Jeg følte den

nye tok fra meg alt jeg hadde.

Jeg måtte skape meg selv og mitt liv på nytt, på mange måter

fra scratch. Det var både utrolig smertefullt og veldig lærerikt.

Samtidig som jeg med denne boken ønsker å belyse denne gjenoppbyggingen

på en saklig og faktabasert måte fra en økonomisk,

emosjonell og juridisk synsvinkel, ønsker jeg også å invitere

leseren med på min egen ferd fra knust til hel. Tsunamien

traff meg med full styrke, men jeg overlevde. Du vil også overleve.

Jeg lover.

 

Skilsmissen min skjedde på en brutal måte – som om en skilsmisse

ikke er brutal nok i seg selv – og i ett år sa jeg at jeg drev

med skilsmisse på heltid. Så tøft var det. Etter ett år ble det litt

mindre tøft, men ikke like bra som før. Jeg haltet videre. Jeg slet

på jobben og hjemme, og jeg hadde fremdeles følelsen av ikke

å mestre det nye livet som skilt. Jeg hadde opplevd store tap

tidligere i mitt liv, men ingenting målte seg med dette, følte jeg.

Det slo meg der i min egen misere: Sorgen over å miste en

familie og en ektemann snakker de færreste om, enda den rammer

så utrolig mange. Den anerkjennes ikke engang som sorg,

kanskje nettopp fordi det er så vanlig? Eller fordi man anses

som delskyldig i sin egen skjebne? Det er ingen som kondolerer,

det er ingen som bringer blomster til den skilte. Forventningen

er at livet skal fortsette som før, enda grunnen under deg har

rast sammen. Da jeg fortsatt etter ett år sørget, var det ingen

som lenger gadd å gi meg sympati. Omverdenen insisterte heller

på at jeg skulle ta meg sammen og skjerpe meg. Jeg følte at

min eksmann anklaget meg for å invitere barna inn i sorgen

min. Det var lett for ham å si, det virket ikke som han var lei

seg for det som hadde skjedd. Maset om å reise seg og komme

seg videre kom fra alle kanter. Som om det ikke var rom for

sorgen min noe annet sted enn i mitt stille sinn.

Denne boken er også en bok om denne sorgen. Jeg har snakket

med mennesker som er blitt skilt – både frivillig og ufrivillig

– og jeg har snakket med parterapeuter om de følelsesmessige

konsekvensene og kostnadene ved en skilsmisse. De er kraftig

underkommunisert. Dette vet folk som er blitt skilt – og samtidig

er det ganske usynlig og trolig ukjent for dem som ikke er

blitt skilt. Her ligger også denne bokens forebyggende kraft:

Skilsmisser er kostbare for individer og for samfunnet. Kunne

man ha unngått omfanget og skadene? Hvis folk bare hadde

visst, hadde de vernet bedre om det de har? Jeg håper det. Jeg

håper at boken leses av de mer eller mindre godt gifte også.

I tillegg til det økonomiske og det psykiske, er det enda et

felt der livet skal gå videre på for den skilte: det praktiske. Her

er det for de fleste mye å ta tak i.

Det starter gjerne med et skifte: Hvem skal eie hva i fremtiden?

Hvem skal kjøpe ut hvem og av hva? Alt skal deles, men

etter hvilke regler, og hvordan? Boken skal hjelpe den rådville

nyseparerte med dette, farget og illustrert med egne og andres

erfaringer, anekdoter og skrekkeksempler.

 

Familien som en enhet – eller som to enheter – skal også halte

videre, enda den er knust og splittet. Barnefordeling er et forferdelig ord.

Ingen barn ønsker å bli delt, verken bokstavelig eller billedlig.

Likevel er det noe av det første man må få orden på etter apokalypsen.

Fra én familie blir det to amputerte familier.

Hvordan skal det gå? Jeg legger frem erfaringer når det

gjelder møter med familievernkontoret, advokater og rettsinstanser.

Jeg prøver å vise hvordan ting bør, og ikke bør, gjøres

– i den grad det lar seg unngå.

Da jeg ble kastet ut av samlivet, var jeg helt uforberedt. Jeg

tror ikke jeg hadde googlet på skilsmisse én eneste gang. Jeg

visste ingenting. Jeg ønsket at det hadde fantes en bok: «Skilsmisse

steg for steg for dem som ikke har planlagt den». Jeg

måtte skrive den selv. Boken kan brukes som en manual for

dem som vil planlegge å gå ut av ekteskapet på en dannet måte,

eller som et verktøy for dem som blir rammet av katastrofen.

Boken kan, og bør, også brukes som et forebyggende tiltak mot

skilsmisse for dem som fremdeles er gift. Dette vil du nemlig

ikke!

Jeg har smertefullt fått erfare det jeg egentlig allerede visste:

Livet er ikke summen av våre ønsker og forventninger. Man

lærer å leve med sorgen fordi man egentlig ikke har noe annet

alternativ. Mitt største ønske er at denne boken hjelper deg som

går gjennom jordskjelvet. For verden går likevel ikke under,

selv om det ganske lenge og ofte kan føles slik. Som forfatter

Ernest Hemingway skrev: Verden knuser alle, og etterpå er vi

sterke på de knuste stedene.

Selv har jeg aldri vært mer knust og samtidig så sterk.

 

 

Lillehammer 9. mai 2019

Sanna Sarromaa

 

 

Les mer om boken her