Sjur Kasa

Res Publica ønsker å takke Sjur Kasa for hans store bidrag til vårt arbeid gjennom mer enn ti år. Les minneord av Lars Mjøset her. 

Sjur Kasa 1961-2015

Sjur Kasa døde 2. november. Han var en av Norges ledende samfunnsforskere på området politisk økonomi, med særlig referanse til vår tids viktigste problemstillinger: miljø, energi og utvikling. 

Han var født i 1961 og tok hovedfag og doktorgrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han forsket omkring klimapolitikk i Brazil, om grønne skift i nordisk industriutvikling, og om sentrale makrohistoriske prosesser som klimakonsekvenser av at det nordøstasiatiske kulturområdet overtok det amerikanske konsummønstret bygget opp omkring storfekjøtt og privatbiler – og om mye annet i tillegg.

Han var tilknyttet forskjellige forskningsinstitusjoner (Cicero og TIK) i Oslo, og var ved sin død professor i sosiologi ved Høyskolen i Hedmark. Han var en aktiv deltaker i forskjellige nettverk i skjæringspunktet mellom samfunnsforskning og politikk, blant disse tidsskriftet Vardøger og tenketanken Res Publica.

Alle som hadde med ham å gjøre – som forsker, aktivist, bekjent eller venn – vil huske hans vinnende vesen, omgjengelighet, entusiasme og engasjement. Han bidro med tung sakskunnskap, men også bred, allsidig visdom og ekte glede over intellektuell dialog.

Bare noen uker før de klimapolitiske problemstillingene slår ennå sterkere inn i verdenspolitikken med Pariskonferansen, og mens regioner i Midtøsten synker dypere ned i onde konfliktsirkler hvis viktigste bakgrunn er energihungrige stormakters geopolitiske feilberegninger – nettopp i den tiden da vi trengte hans sakskunnskap, har han forlatt oss.

Han vil bli dyp savnet, men han vil bli husket fordi vi i dag er tvunget til å beskjeftige oss stadig mer med nettopp de forskningsområdene der han var en forløper.

Lars Mjøset