Simon Malkenes (f. 1973) er forfatter og lektor i videregående skole i Oslo.