Sigrun Aasland skriver om hvordan familie, skole og nabolag i oppveksten påvirker mulighetene du får videre i livet.

Mye har forandret seg i Norge de siste førti årene. I 1976 passerte Norges befolkning fire millioner og i 2013 var vi over fem. Teknologiske fremskritt og utdanningsrevolusjonen har gjort at mange har fått det bedre økonomisk, men samtidig er forskjellene i befolkningen blitt større. Forskningen på tema er tydelig: hvilken utdanning du tar og hva du tjener –avhenger mye av foreldres utdanning og inntekt.

Med utgangspunkt i sin egen hjemby undersøker forfatter Sigrun Aasland hvilken betydning barns oppvekst har for å lykkes senere i livet. I boka presenteres et helt nytt tallmateriale for økonomisk og sosial mobilitet mellom generasjoner i hele Norge. Hvor viktig er stedet du kommer fra for dine framtidsutsikter? Og hvordan kan god barnehage og skole bidra til å sikre alle like muligheter?

Boken utkommer i august.

Sigrun Gjerløw Aasland (f. 1978) er fagsjef i Tankesmien Agenda og utdannet innen økonomi og statsvitenskap.

Hun skriver jevnlig i norske medier om økonomi, oppvekst og velferd. Aasland har bakgrunn fra Econ Pöyry og Damvad som konsulent og som leder, og har tidligere arbeidet med internasjonal utvikling i Verdensbanken og Norfund.