– Boka kommer i reformens innspurt. Den er en argumentasjonssamling for dem som trenger krutt mot sammenslåinger, skriver Tone Holmquist i Kommunal rapport. 

«Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv», heter en bok som ble presentert og diskutert på Litteraturhuset i Oslo i går. Det er Lokalsamfunnsforeningen og Fagforbundet som har støttet og oppmunteret utgivelsen. Den er redigert og tildels skrevet av Bjarne Jensen og Alf-Inge Jansen. Alle forfatterne og bidragsyterne er motstandere  eller sterkt skeptiske til det kommunereformarbeidet som pågår nå.

Alf-Inge Jansen er professor emeritus fra Universitetet i Bergen. Han er opptatt av at de små kommunene i distriktene er motmaktbærere. Og med større og færre kommuner mister distriktene viktige stemmer.

Professor Bjarne Jensen fra Høgskolen i Hedmark sier han har engasjert seg i dette arbeidet fordi han er skuffet over kunnskapsgrunnlaget reformen er bygget på. Han mener for eksempel at det er feil at det ikke har skjedd noe med kommunestrukturen på 50 år. Det har vært 80 endringer i kommunegrensene i det tidsrommet.

– Det er også feil at vi har mange småkommuner i Norge i forhold til andre land. Og argumentet om at færre og større kommuner vil gi bedre demokrati strider mot enhver fornuft, sier Jensen.

Boka kommer nå i reformens innspurt. Den er en argumentasjonssamling for dem som trenger krutt mot sammenslåinger.

Av Tone Holmquist. Publisert i Kommunal rapport 12.4.2016.