Rudi Kessel (f. 1939) er født i St. Niklaas, Belgia. Han er utdannet som katolsk prest i Leuven, Gent og Strasbourg.

Han kom til Norge rett etter prestevigselen, i 1965, og har virket som ungdomsprest i Oslo Katolske Bispedømme. Han var kapellan i Bergen og i St. Olavs kirke, Oslo, inntil han sluttet som prest i 1983. Han har siden arbeidet i Fellesrådet for sørlige Afrika, TONO og Norsk komponistforening.