Quentin Skinner (f. 1940) er en av de mest sentrale intellektuelle i vår tid. 

Boken The Foundations of Modern Political Thought (Cambridge, 1978) ble av Times Literary Supplement kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike bøker siden 1945.