Bodil Chr. Erichsen

Norge er i dag et av verdens mest likestilte land. Slik har det ikke alltid vært. Hvordan kom vi hit? Hvem er det vi i dag står på skuldrene til?

Dette er andre bind i Bodil Christine Erichsens store kvinnehistoriske verk. Der første bind inneholder en kronologisk oversikt over kvinnekampens ulike perioder, gir denne boka en grundigere framstilling av noen emner som strekker seg gjennom alle periodene. Erichsen loser oss gjennom følgende temaer med kvinneperspektiv: ekteskap, moderskap, abort, prostitusjon, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, idrett, krig og fred.

Resultatet er en bok som opplyser og engasjerer, og bør leses av alle som er opptatt av historie, kjønn og kvinnekamp.