Kampen om barndommen: gode barnehager – en investering for framtida

kr 299

Tove Heggen Larsen

Vi har gode barnehager i Norge, men de kan og bør bli enda bedre.

I barnehagen møtes og formes framtidas borgere. Her tilbringer barna mesteparten av sin våkne tid. Barnehagen er en arena for sosialisering, læring, inkludering og dannelse. Så godt som alle politiske partier vil si at de støtter opp om barnehagen som et viktig fundament for velferdsstaten. Likevel blir barnehagen ofte nedprioritert. Kampen om barndommen argumenterer for en barnehagepolitikk tilpasset et likestilt, moderne og mangfoldig Norge.

Denne boka er ment for alle som berøres av barnehagen: Nåværende og framtidige foreldre og besteforeldre, barnehagepersonell, studenter og alle andre som er opptatt av den norske velferdsstatens viktigste tannhjul.

Omtaler

«Et spennende og verdifullt bokprosjekt»
Edvard Befring, professor dr.philos.

«Dette er en viktig bok som griper inn i den løpende debatten om barnehagene i Norge»
Frode Søbstad, professor dr.polit.

Fakta

ISBN

9788282260626

Innbinding

Heftet

Utgivelsesår

2018