Akademisk kapitalisme

kr 50

Knut Kjeldstadli

Universitet og høyskoler verden over har de siste tiår gjennomgått omfattende reformer. De styres i økende grad som kunnskapsbedrifter, og utdanning er blitt en global, kommersiell vekstindustri: Multinasjonale selskaper sponser forskning og får enerett på resultatene. Viktig kunnskap hemmeligholdes av kommersielle hensyn. I Norge tilbyr universiteter gründerkurs og bruker millioner på reklame. Hva skyldes denne utviklingen?

I denne boka viser historieprofessor Knut Kjeldstadli med en rekke konkrete internasjonale og norske eksempler hva reformene innebærer, og hva som er drivkreftene bak. Kjeldstadli spør også om hvordan vi bør tenke konstruktivt om vitenskap og høyere utdanning. Mellom den markedsliberale og de verdikonservative idealer om dannelse tar han til orde for en tredje posisjon: et engasjert og forpliktetsamfunnsuniversitet, fritt fra statlige og kommersielle føringer.

Kjeldstadli leverer en offensiv kritikk av den akademiske kapitalismen, for et universitet som verken er kunnskapsfabrikk eller elfenbenstårn.

Omtaler

«Norske universitets- og høyskolefolk flest er litt fomlete og har ofte notorisk dårlig teft når det gjelder effektiv handling mot samfunnsprosesser de ikke liker, og som angår deres egen svære sektor. Nesten uten unntak kommer de for sent på banen. For sent og for svakt. Samtidsprofessor Knut Kjeldstadli i Oslo er et sjeldent unntak.»
Knut Olav Åmås, Aftenposten

«…godt skrevet…Kjeldstadlis bok er med på å heve blikket.»
Hans Skoie, Forskningspolitikk 4/2010

«Et særs velkomment bidrag i utdanningsdebatten.»
Studvest 

«Knut Kjeldstadli har skrevet den skarpeste analysen av drivkreftene bak omgjøringen av universitetene til blott og bart produktivbedrifter. Det er den eneste boka som sammenfatter de siste 15 års utdanningstrender.»
Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap, UiO

Fakta

ISBN

9788282260176

Innbinding

Heftet

Utgivelsesår

2010