Likeverd – grunnlaget for demokrati2017-04-18T15:46:57+00:00