Har du ennå ikke skaffet deg boka som beskriver det politiske Norge – med linjer til internasjonal storpolitikk i mellomkrigstiden? Spør etter den i en bokhandel nær deg. 

Aleksandra M. Kollontaj (1872–1952) var revolusjonær agitator og skribent, sovjetisk politiker, feminist, skjønnlitterær forfatter og diplomat. I årene 1922–1926 og 1927–1930 var hun stasjonert i Norge som sovjetregjeringens representant. For første gang utgis nå hennes nedtegnelser fra tiden i Norge.

Aleksandra M. Kollontajs «diplomatiske nedtegnelser» er ingen dagbok i egentlig forstand, men et erindringsverk i dagboksform. Samtidige notater om politikk og møter med mennesker, erindringsbilder og tilbakeskuende refleksjon glir over i hverandre. Som kildeskrift må nedtegnelsene brukes med varsomhet. Over det hele aner man skyggen av Sovjetunionens diktator Josef Stalin, som fikk manuskriptet tilsendt før det ble trygt forvart i arkivene.

Boken dekker Kollontajs perioder som «minister», representasjonssjef, i Norge og Mexico. Engasjerte redegjørelser, tidvis ironiske, av små og store diplomatiske utfordringer veksler med karakteristikker av mennesker hun traff, med naturskildringer og med litterær, historisk, politisk og ideologisk refleksjon. Leseren kan i blant ane den indre konflikten som humanisten Kollontaj må ha gjennomlevd når hun ble konfrontert med den stalinistiske virkelighet i sovjetsamfunnet som hun hadde vært med på å grunnlegge.

Boken er rikt kommentert og har et personregister med korte biografier over mer enn 800 personer som nevnes i manuskriptet.