Ny bok beskriver mekanismene bak siste dagers store nyhet: hvordan Islands største sjømatkonsern, Samherji, skal ha brukt den norske storbanken DNB for å overføre nærmere 650 millioner kroner via skatteparadis. – Oliver Bullogh dokumenterer i boken Pengeland hvor viktig det er at mediene evner å følge dagens internasjonale pengestrømmer, uttaler Kjersti Løken Stavrum. – Boken er underholdende og spennende, men i praksis er dette komplisert og ressurskrevende journalistikk. Det viser seg stadig, også her hjemme med det ferske eksempelet fra DNB, hvor viktig det er at transaksjonene tåler dagens lys, mener Løken Stavrum, leder i Norsk PEN.

Oliver Bullough har skrevet boken Pengeland som nettopp omhandler hvordan finansinstitusjoner i Europa og USA har blitt sentre for hvitvasking. Skatteparadiser, maltesiske pass, korrupsjon, amerikansk hemmelighold, skallselskaper i Panama, truster i Jersey, stiftelser i Liechtenstein − når de superrike på denne måten kan betale seg fri fra gjeldende lover og regler, undergraves demokratiet.

Guro Slettemark i Tansparency Norge mener boken gir oss en solid innsikt i korrupsjonens grelle og ødeleggende virkninger. –  Forfatteren dokumenterer hvordan korrupsjonen tapper land for ressurser som skulle ha kommet befolkningen til gode og hvordan denne virksomheten er godt hjulpet av vestlige finansinstitusjoner. Forfatteren har gitt oss en skremmende beretning om våre største globale utfordringer.

Også Peter Ringstad fra Tax Justice Norge sier: –  Pengeland gir oss et godt bilde på hvordan finansinstitusjoner har tjent grovt på å tilrettelegge for økonomisk kriminalitet i offshore-jurisdiksjoner, og også norske banker har vært delaktig i dette.

Rådgiver Catharina Bu fra Tankesmien Agenda mener at den britiske journalisten og forfatteren Bullough har skrevet en presis og grundig bok om det som med rette kan kalles «Pengeland».
– Saken DNB nå er involvert i viser at det igjen er pressen som må grave og avsløre. Det er på høy tid at ikke bare bankene selv, men også politikere og tilsynsmyndigheter tar sterkere grep for å avdekke og sanksjonere hvitvasking, korrupsjon og kunstig overskuddsflytting til skatteparadis. Hun mener at saken om Samherji er et klassisk eksempel på det Bullough skriver om i boken, og er i så måte ikke enestående i seg selv.
– At DNBs rutiner for korrupsjon og hvitvasking ikke har fanget opp dette erlikevel hårreisende, sier Catharina Bu. – Selv om det er ukjent hvor mye av pengene som knyttes direkte til korrupsjon, bør varsellampene ha blinket hos den norske storbanken når overføringene ble gjort via skallselskaper på Marshalløyene – ett av få land på OECDs svarteliste over skatteparadis. Saken illustrerer også godt hvem som taper mest på at «Pengeland» eksisterer, nemlig befolkningen i land som Namibia.  

Boken er en reise inn i Pengeland – et sted der de rike skjuler sin formue for å slippe skatt og de mektige utnytter systemet til å stjele. Det er et land hvor gigantiske summer flyttes rundt, utenfor all kontroll. De superrike lever globalt og pengene strømmer over grensene, der eventuelle kontrollinstanser ikke kan følge etter.

[bildet er fra boklanseringen i Oslo, det Catharina Bu ledet samtalen med Oliver Bullough, Kersti Løken Stavrum, Marianne Marthinsen og Hans Christian Holte]

 

Les mer om boken Pengeland her