Oliver Bullough besøkte Norge i november for å lansere sin bok Pengeland. Vi har spurt ham om den mulige korrupsjonen i DNB i lys av det han skriver om i boken sin.Bare noen uker etter boklanseringen sprakk nyheten om hvordan Islands største sjømatkonsern, Samherji, skal ha brukt den norske storbanken DNB for å overføre nærmere 650 millioner kroner via skatteparadis. Oliver Bullough mener at de som har lest boken Pengeland, ikke vil bli overrasket når de leser om denne siste korrupsjonsskandalen:

– Moderne korrupsjon er noe helt annet enn den tradisjonelle forestillingen om penger under bordet, eller en koffert full av kontanter. Den er sofistikert, kompleks, foregår i det skjulte og involverer alltid mange jurisdiksjoner. Island, Namibia, Marshalløyene og Norge, alle disse landene måtte ha samarbeidet for å finne ut hva som foregikk med Samherjis fiskekvoter, men ingen av dem ville hatt noen grunn til å gjøre det. Når du graver ned penger i Pengeland, blir de liggende der.

Men hvorfor brukte de en norsk bank?

– Fordi ingen ville mistenke dem hvis de gjorde det. Hvis du bruker en bank i et land alle tenker på som korrupt, vil folk få mistanke om at du driver med tvilsomme greier. Men har du bank i Norge, ser det uproblematisk ut. Vi må imidlertid forstå at det ikke lenger finnes noe som kan kalles korrupte eller uproblematiske jurisdiksjoner. Det finnes bare én jurisdiksjon – Pengeland – som er alle steder på én gang, og som alltid er på utkikk etter muligheter til å utnytte smutthullene i lover og regler.

I møte med internasjonale finansinstitusjoner og et globalt pengemarked, hvordan kan vi stoppe slike grenseoverskridende kriminalitet?

– For å håndtere dette problemet må vi gjøre tre ting. Først må vi håndheve de lovene vi har. Korrupte tjenestemenn, korrupte selskaper og ekspertene som hjelper dem med å skjule pengene sine, må stilles for retten og settes i fengsel. For det andre må vi finne ut hvem som eier hva. Slik det er nå, er det altfor enkelt å plassere penger i skatteparadiser og skjule hvem som eier dem, noe som er en invitasjon til å stjele. For det tredje må alle land samarbeide tettere. Når pengene er internasjonale, må håndheving av loven også foregå internasjonalt. Vi må rette fokus mot svarte penger, og avsløre hullene pengene er gjemt i.

Les mer om boken her