Cover - LikeverdMøt Frank Aarebrot og et utvalg av forfatterne. Arrangement på Akademika, Studentsenteret i Bergen 18. september kl 12.15. Åpent for alle. Velkommen! 

Fredag 18. september kl 12.15

Akademika, Studentsenteret i Bergen, 2. etg.

Program:

• Arild Holt-Jensen, geografi: Bokens hovedidé og oppbygging
• Ståle Dyrvik, historie: Det norske folkestyret, eit historisk lærestykke
• Gunnar Skirbekk, filosofi: Frå undersått til statsborgar, kva inneber det?
• Kritisk kommentar fra Frank Aarebrot, sammenliknende politikk: Kan boka ha nytteverdi for studentene?

Åpent for alle. Velkommen!