Hvordan har vi forstått og definert politisk frihet gjennom tidene? 

Antologien Politisk frihet viser hvordan det politiske frihetsbegrepet har vært diskutert fra antikken til i dag, og hvor konfliktlinjene går i vår tid. Blant forfatterne som er samlet i antologien er Cicero, Machiavelli, Voltaire, Rousseau, Kant, Marx, Mill, Wergeland, Bjørnson, Ibsen, Mary Wollstonecraft, Rosa Luxemburg og Georg Brandes.

Se Res Publicas lansering av boken her.

Med:

  • Professor Philip Pettit fra Princeton University
  • Helge Jordheim
  • Håvard Friis Nilsen
  • Mona Ringvej