Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Han er spesialist på finansøkonomiske spørsmål i u-land med særlig vekt på Asia-krisen i 1997-98. Norhaud har publisert i en rekke internasjonale og norske tidsskrifter.