Bjarne Jensen

Bjarne Jensen

Den viktigste effekten av denne reformen vil være at vi vil få en sentralisering av befolkningen i Norge til byene, hevder økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark. 

Jensen er spesielt bekymret for de nåværende kommune- og distriktssentrene. Disse vil mer eller mindre forsvinne når kommunefunksjonene forsvinner, mener Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark.

– I dag er rådhuset og mange kommunale arbeidsplasser en viktig del av dette sentret. Når disse arbeidsplassene og fagmiljøene forsvinner, så forsvinner banken i neste omgang, deretter NAV-kontorene og til slutt de private tjenestene som blant annet handelen representerer, sier han til NRK.

Professor Jensen mener en storstilt kommunesammenslåing også vil svekke demokratiet i Norge, spesielt i distriktskommunene.

– Ved å samle fagmiljøer og politisk aktivitet i byer og større befolkningssentra, så vil beslutninger bli tatt lenger unna folk i distriktene, sier Jensen.

Han viser i tillegg til at de fleste politikere i dagens distriktskommuner rett og slett vil bli borte. En massiv kommunesammenslåing slik regjeringen går inn for vil ramme distriktene særlig hardt.

Regjeringen mener kommunesammenslåing er nødvendig blant annet for å få mer effektive kommunale tjenester og for å spare penger. Til våren kommer Stortingsmeldingen som forteller hvilke oppgaver kommunene skal ha i framtida.

Etter det kan kommuner vedta sammenslåing umiddelbart, og få det godkjent året etter. Skjer ikke det, blir det nye muligheter i 2016, før regjeringen kommer med sitt forslag til en helt ny kommunestruktur i 2017.

Regjeringen har fått støtte fra mange hold i saken om kommunesammenslåing. En rekke kommuner og flere fylkesmenn har derfor satt i gang prosesser og forberedelser for å gjennomføre lommunereformen.

Meningene om fordeler og ulemper ved kommunereformen har vært og er mange her i landet.

Hvorfor mener du at du har mer rett enn regjeringa i denne saken?

– For det første er det ikke i særlig grad stordriftsfordeler når det gjelder tjenester. Det er heller ingen som hevder at det er store økonomiske gevinster å hente ved å slå kommuner sammen, sier professor Bjarne Jensen.

Jensen viser til at det i dag eksisterer mange livskraftige bygdebyer rundt omkring, for eksempel i Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen.

– Faller kommunen bort her, så vil mange av disse bygdebyene falle litt sammen.

Av Ole Martin Sponberg. Publisert på NRK.no 9. mars 2016