– Kommunene har avgjørende betydning for våre liv, skriver Bjarne Jensen og Alf-Inge Jansen i boka «Folkestyre eller elitestyre». 

I boka slakter de to professorene både kommunereformen og prosessen. Forfattere og bidragsytere kaller kommunereformen et hastverksarbeid. Det er påfallende at regjeringen vil omforme det norske samfunnet uten samme prosesser som ved andre store reformer. Ved kommunereformen satte regjeringen selv ned et «ekspertutvalg» som utredet reformen på bare tre måneder. Ekspressutvalget satte all tvil og motstand til side. Det er fem grunnleggende faktafeil i debatten som pågår:

Det foregår en kontinuerlig utvikling av kommunestrukturen. I 2006-2014 slo 14 kommuner seg sammen etter rådgivende folkeavstemning. De siste 50 åra er ca. 80 av de 466 kommuner nedlagt, gjenopprettet eller grensene er vesentlig endret.

Norge har ikke små kommuner. De fleste bor i store kommuner. Skal vi ned i 100 kommuner, får vi de største kommunene i hele Europa. I 2008 var innbyggertallet i kommuner i EU 5.530 i snitt, i Norge 11.022. Bare ca. 10 prosent bor i kommuner med mindre enn 5.000 innbyggere her i landet.

Innbyggernes tilfredshet med tjenestene synker med økende kommunestørrelse i pleie og omsorg, grunnskole, sosial- og helsetjenester. De fleste er enige i at det blir større fagmiljøer når kommuner slås sammen, men det behøver ikke bety mer effektive fagmiljøer, når disse befinner seg lengre unna.

Uavhengig av størrelse: Både små og store kommuner kan ha kompetanse- og rekrutteringsutfordringer. Kommuner nær sykehus vil slite mer med å ansette sykepleiere, fordi stillinger ved sykehus ofte er mer attraktive. Rekrutteringsstrategien er avgjørende uavhengig av kommunestørrelse.

Norge scorer topp i levekår og livsstandard, og kommunene er en viktig bidragsyter. Vi har effektive kommuner. lykkes reformen, svekkes lokaldemokratiet og sentraliseringen forsterkes.

Jansen og Jensen skriver at reformen er svært dårlig utredet og basert på mangelfull informasjon. Å legge ned tre av fire kommuner er en enorm samfunnsomveltning. Ekspressutvalget så bort fra hva historie og identitet betyr. Rakettfarten skal hindre at innbyggerne får nok kunnskap om følgene og at motkreftene får tid til å organisere seg.

Skremselspropagandaen topper seg når Regjeringen mener innbyggerundersøkelser er bedre enn folkeavstemninger med lav valgdeltakelse og at lokalpolitikere må vise ledelse og ansvar etter avstemningene. Da er de allerede i ferd med å undergrave folkestyret.

Jeg leser i RB at «toget går nå». Toget går ikke, det har sporet av for alltid, om vi ikke står imot presset fra Sanner & Co.

Av Cecilie Mangen Flateby, Sammen for Enebakk. Trykt i Romerikes blad 6. mai 2016.