Vladimir og Ritta Kollontaj

Vladimir og Ritta Kollontaj

Sist i november arrangerte den norske ambassaden i Moskva et historieseminar hvor utgivelsen «Aleksandra M. Kollontajs diplomatiske nedtegnelser» var viet stor oppmerksomhet. Se innslag av Morten Jentoft i Søndagsrevyen her. 

I november arrangerte den norske ambassaden i Moskva et historieseminar i forbindelse med at flere verk om norsk-russiske forbindelser er utgitt i 2015.

Res Publica står som utgiver av:
Aleksandra M. Kollontaj: «Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930»
Redigert av Åsmund Egge, Sven G. Holtsmark og Aleksej A. Komarov
Oversatt av Dina Roll-Hansen i samarbeid med Steinar Gil.

På seminaret i Moskva deltok også barnebarnet Vladimir Kollontaj og hans kone Ritta. De mener at Aleksandra fremdeles har noe å si oss i dag.

Se innslag i Søndagsrevyen her (trykk på innslag nr 15)