Karl Polanyi (1886-1964) var en ungarsk-amerikansk tenker.

Han var kjent for sin opposisjon til tradisjonell økonomisk tekning, spesielt uttrykt i hans bok The Great Transformation, på norsk Den liberale utopi.