–Å kåre de beste kvinnelige talerne er med på å synliggjøre verdien av å være en god formidler av samfunnsperspektiv. Disse kvinnene er med på å løfte debattene og de gjør oss klokere, mener Gerhardsen. 

–Gjennom åra har vi hatt mange ulike kåringer i Dagbladet, men denne viktige muntlige formen har vi aldri satt spesifikt søkelys på tidligere, sier Dagbladets debattansvarlige, Martine Aurdal.

Sammen med Knut Olav Åmås, Mina Gerhardsen og Ratna Elisabet Kamsvåg, har hun utgjort kåringas erfarne jury. Som tidligere redaktør for debatt, kultur og forskning i Aftenposten, samt en sving innom Kulturdepartementet som statssekretær, kjenner Fritt Ord-direktør Åmås taler-feltet godt. Det gjør også Gerhardsen, som tidligere taleskriver ved Statsministerens kontor og nå aktuell med boka «Å lykkes med taler» på forlaget Res Publica. (tekst og foto: Dagbladet)

Se hele listen her.