Jakob Friis (1883–1956) var historiker, journalist og forfatter.

Han var statsarkivar og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Vest-Agder i perioden 1945–53. Han var hovedredaktør av Arbeidernes leksikon og grunnlegger av tidsskriftet Orientering.