Åsa Linderborg, kulturredaktør i Aftonbladet, og forfatter av boka "Meg eier ingen". Foto: Jan-Erik Østlie

Åsa Linderborg, kulturredaktør i Aftonbladet, og forfatter av boka «Meg eier ingen». Foto: Jan-Erik Østlie

Endringene under blå regjeringsmakt i Sverige og Danmark gir grunn til bekymring.

–  Det er interessant at høyresiden i Norge vant fram med budskapet om valgfrihet. I Sverige har dette ordet forsvunnet fra det politiske vokabularet. Det er så knyttet til Moderaternas privatisering, og er blitt så upopulært, at selv Moderaterna har sluttet å bruke ordet valgfrihet, sier forfatter og kulturredaktør i svenske Aftonbladet, Åsa Linderborg.

Linderborg, som har skrevet bestselgeren «Meg eier ingen», deltok i går på Res Publicas konferanse «Blå erfaringer i Norden».

Her ble erfaringer med borgerlig politikk, og hvordan høyresiden utfordrer den nordiske modellen, satt under lupen.

Økte forskjeller

De borgerlige har i Danmark sittet ved regjeringsroret i 21 av de siste 32 årene. I  Sverige de siste åtte årene.  

–  I Sverige har vi nå flere privatskoler enn England. Dette har skjedd veldig fort, under banneret om valgfrihet. Det har slett ikke vært noen suksess. Resultatene har falt, kvaliteten på skolene har falt, familier får dårligere økonomi – og noen blir veldig rike, sa Linderborg.

En gang liknet det sosialdemokratiske Sverige mye på Norge. I dag bildet er et annet, påpekte Linderborg.

–  I Sverige er arbeidsløsheten på 9 prosent og over 23 prosent blant unge. I Norge er arbeidsløsheten 3,5 prosent. Det borgerlige systemskiftet har skjedd for raskt, noe som nå også bekymrer bekymrer de borgerlige.

Moderert retorikken

Folketingsrepresentant for Sosialistisk Folkeparti, Trine Pertou Mach, mener høyresiden har gjort det danske samfunnet til en konkurransearena og samtidig avblåst kampen mot økonomisk ulikhet.

Håkan Bengston, leder i den svenske tenketanken Arena, framhevet hvordan borgerlige politikere i Sverige har moderert seg til venstre i språkbruken, men i praksis følger opp med liberal høyrepolitikk.

Blant annet kritiserte finansminister Anders Borg finanskapitalismens «wolf pack» på et EU-toppmøte, noe som påkalte internasjonal oppmerksomhet. Da Borg kom hjem til Sverige gjennomførte han nøyaktig samme politikk som tidligere.

Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO og forfatter av Res Publica-boka «Blåkopi», poengerte at norske Høyre har lært mye av sitt svenske søsterparti. Høyre har nærmest punktvis kopiert både en mer moderat språkbruk, og samtidig en praktisk politikk, fra Moderaterna.

Harsvik ser for seg en betydelig privatisering under de borgerlige, og tror forskjellene vil øke i Norge de neste fire årene.

– Når høyrepartier er ved makten, vet de å bruke den. Det er ingenting i historien som tilsier det motsatte. Allerede nå ser vi en lovendring som åpner for flere private skoler i Norge.

Under press

Peter Koch Palshøj fra det danske LO, Landsorganisationen, meldte om en bekymringsfull utvikling der danske arbeidstakeres rettigheter er blitt satt under press.

Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) fremhevet på sin side hvordan Norges høye sysselsetting og solide økonomi henger sammen med sterke fagforeninger og stabilitet i arbeidslivet.