Verden befinner seg nå ved et vendepunkt der akuttfasen av pandemien glir over i en periode preget av langsiktige virkninger på økonomi, samfunn og kultur. Dette beskriver Ivan Krastev i sin bok Framtida er her nå.

Noen manus vi i forlaget leser gir deg en følelse av akutt viktighet – Ivan Krastevs essay var et slikt manus – derfor bestemte vi i oss for å anta og utgi denne boken på kun noen få uker. Allerede andre uken i juni er Framtida er her nå tilgjengelig i bokhandel, kun fire uker etter at vi leste manus første gang.

Grunnen til at vi mener at denne boken må ut fortest mulig er fordi følgene av pandemien blir betydelige, men vår systematiske forståelse av dem er ennå svært begrenset. Vi vet mange områder blir berørt, men har foreløpig ingen samlet forståelse av den verden vi går i møte. For hva ligger bak alle de alternative framtidene som virvles opp i ordskiftet: Blir internasjonale relasjoner dårligere? Er viruset en utvei fra klimakrisen? Håndterer demokratier eller autoritære stater krisen best? Henger EUs framtid i en tynn tråd? Hva med demokratiet? Får vi økt nasjonalisme? Mer overvåkning? Eller mer omfordeling og solidaritet? Kanskje litt av alt dette – og mere til?

Krastev diskuterer hva vi kan lære av koronakrisa, før han formulerer sju paradokser om den politiske situasjonen i dag og for årene som kommer. Han er overbevist om at vi befinner oss i et historisk veikryss, der konsekvensene av viruset vil føre oss inn i et nytt og ukjent terreng.

I en situasjon som dette trengs bidrag som forsøker å skape et språk og en forståelsesramme for den helt ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i. Ved siden av de siste grafene over smitteutviklingen i ulike land, alle diskusjonene om enkelttiltak, minutt for minutt-dekningen og de løsrevne snuttene fra den ene eller andre pressekonferansen, trenger offentligheten bidrag som opererer på dette mer grunnleggende nivået: Hva blir den nye normaliteten som etableres gjennom krisehåndteringen og alle de små og store valgene vi som enkeltmennesker og samfunn tar nå?

Nettopp dette er det denne boken bidrar med. Framtida er her nå er en kunnskapsrik og visjonær bok om vår tids største utfordring, skrevet av en av samtidens viktigste intellektuelle.

Boken er oversatt av Alexander Leborg.