Nav

Det er riktig at Nav-reformen ikke var vellykket. Det skyldtes neglisjering av en rekke fakta, utredninger og erfaringer. Sånn sett skiller den seg ikke ut fra andre reformer, skriver Tore Nyseter. 

Høyres stortingsrepresentanter Ingjerd Schou og Stefan Heggelund, hoverer i Dagsavisen onsdag over Arbeiderpartiets etterpåklokskap når det gjelder Nav-reformen. De hevder at det eneste som står i veien for Ap er virkeligheten, og at den blåblå regjeringen nå tar grep for å rette opp feilene begått av Ap.

Her tror jeg høyrerepresentantene overser en del fakta. Det var ikke den rødgrønne regjeringen som drev fram Nav-reformen. Det var statsråd Dagfinn Høybråten i Bondevik II-regjeringen som førte reformen fram til et tverrpolitisk vedtak i Stortinget 31.5.05.

To tidligere Høyrestatsråder, sosialminister Ingjerd Schou og arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman, gikk også inn for reformen. Etter regjeringsskiftet i 2006 ble det arbeidsminister Bjarne Håkon Hansens (Ap) oppgave å gjennomføre reformen.

Det er riktig at Navreformen ikke var vellykket. Det skyldtes neglisjering av en rekke fakta, utredninger og erfaringer. Sånn sett skiller den seg ikke ut fra andre reformer, som for eksempel kommunereformen, hvor også en rekke fakta og erfaringer overses.

At innbyggernes tilfredshet med velferdstjenester er mye større i små enn i større kommuner, og at sentralisering i store enheter erfaringsmessig betyr svekket lokaldemokrati, synes ikke å ha betydning for en reformivrig regjering. Vi så det samme i samhandlingsreformen.

Tore Nyseter er tidligere KS-leder og forfatter av boka «Velferd på avveie».

Debattinnlegget ble publisert i Dagsavisen 28. juli 2016.

Foto: Scanpix