Cover - PrekariatetRes Publica har lansert Guy Standings «The Precariat. The New Dangerous Class» på norsk. Boka gir en definisjon av «prekariatet». 

En klasse i vekst. Til forskjell fra industrisamfunnets arbeiderklasse, er prekariatet en langt mer uensartet gruppe. Det som danner grunnlaget for å snakke om prekariatet som en klasse er fellesnevnere som økonomisk utrygghet, usikre ansettelsesforhold og begrensede borgerrettigheter med sosial uro og destabilitet som konsekvens.

På lanseringen presenterte professor i utviklingsstudier ved University of London Guy Standing sin egen bok.

Journalist og forfatter Åsa Linderborg kommenterte.

Les Linderborgs omtale av boken på svensk her

Se video her